PIT-y

obraz

Wszystkie operacje sporządzające PIT-y działają na podobnych zasadach. Z menu "Wydruki/PIT" wybierz np. PIT-11.

obraz

Są tu pola (1) jak na deklaracji (mają takie same numery (2) jak na deklaracji) i są połączone ze składnikami listy płac (3).

Wspomniane wyżej połączenia robimy (INFO-SPÓŁKA) specjalną operacją, która nie jest dostępna zwykłemu użytkownikowi.

Gdy klikniesz "Przelicz" (4), program przejrzy wybrane (5) listy płac, posumuje składniki (3) i wyniki zapisze w kolumnie (6).

Teraz możesz uzupełnić lub skorygować kwoty w kolumnie (6) i kliknąć "Podgląd" lub "Drukuj" (7). PIT-11 automatycznie drukowany jest na dwóch stronach, natomiast dla pozostałych PIT-ów użytkownik sam ustawia druk dwustronny.

Trzeba jeszcze ustawić kilka dodatkowych danych (8). Pola te są przeważnie ponumerowane jak na deklaracji.

Gdy wszystko już wygląda, jak powinno wyglądać, kliknij przycisk (9). Zostanie wygenerowany plik, który następnie wysyła się drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Przyciskiem (10) można wczytać z powrotem w/w plik, aby np. sprawdzić, poprawić i ponownie wydrukować PIT sporządzony wcześniej.