Pierwsze kroki

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu.

obraz
Okienko główne programu

W góry okienka znajduje się menu główne (1), w którym znajdują się wykazy, zestawienia i inne operacje. Menu podzielone jest tematycznie na bloki operacji.

Poniżej pokazany jest aktualnie wybrany płatnik (2). Jeżeli klikniesz w płatnika pojawi się tabela z płatnikami, z której możesz wybrać innego płatnika. Tematem płatnika opisany jest na osobnej stronie.

Poniżej pokazana jest aktualnie wybrana lista płac (3). Jeżeli w nią klikniesz, pojawi się tabela z listami płac, z której możesz wybrać inną listę płac. Listy płac opisane są na osobnej stronie.

Centralną część okienka zajmuje tabela pracowników (4) z aktualnie wybranej listy płac.

Z lewej strony znajdują się pole wyboru "nazwisko" (5). Po wpisaniu fragmentu nazwiska kliknij "szukaj" (6). Jeżeli przełącznik (7) ustawiony jest w pozycji "zaznaczeni", komputer pokaże tylko tych pracowników, którzy mają gwiazdkę z lewej strony nazwiska (niebieska kolumna) (8). Gwiazdkę można wstawić lub wymazać podwójnym kliknięciem w niebieską kolumnę przy wybranym nazwisku.

Jeżeli chcesz aby komputer pokazywał tylko aktualnie zatrudnionych pracowników, włącz opcję "zatrudnieni" (9) i kliknij "szukaj".

Przycisk "wpisz dane" (10) pozwala nanosić dane płacowe pracownikom widocznym w okienku głównym. Operacja opisana jest na osobnej stronie.

Przycisk "dane płacowe" (11) pozwala oglądać/modyfikować dane płacowe wybranego pracownika. Powyżej znajduje się przycisk wyboru szablonu (12), czyli zakresu pokazywanych danych. Operacja ta opisane są na osobnej stronie.

Przycisk "dane kadrowe" (13), jak sama nazwa wskazuje, pokazuje dane kadrowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi programu "Kadry".

Nowego pracownika dopisuje się w programie "Kadry", natomiast w programie płace można tylko dołączyć pracownika do listy płac.