Listy płac wybranego pracownika

obraz

Wybierz pracownika w okienku głównym i wywołaj operację "Lista płac/Lista płac pracownika".

Pojawi się okienko, jak na obrazku obok, w którym widać wszystkie listy płac, na których występuje wybrany pracownik.

Podwójne kliknięcie w listę plac powoduje otwarcie danej listy.

Podwójnym kliknięcieciem w kolumnę "Wybrane" (1) ustawisz lub skasujesz znacznik "W" (wybrane) danej listy płac.

Przyciskiem (2) możesz usunąć znaczniki "W" ze wszystkich list płac, nie tylko wybranego pracownika.