Dopisanie/usunięcie pracownika z listy płac

Dopisanie

obraz

W okienku głównym ustaw przełącznik (1) na "Wszyscy" i kliknij "Szukaj" (2).

Podwójnym kliknięciem w kolumnę (3) zaznacz gwiazdkami pracowników, których trzeba dołączyć do listy płac.

Wykonaj operację "Lista płac/Dołącz do listy płac" (4)

Aby zobaczyć efekt, ustaw przełącznik (1) na "Zaznaczeni" i kliknij "Szukaj" (2).

Powyższe czynności oraz "Usuwanie" możesz powtarzać, aż do osięgnięcia pożądanego efektu.

Usunięcie

obraz

W okienku głównym ustaw się na usuwanym pracowniku i wykonaj operację "Lista płac/Wyłącz z listy płac".