Księgowanie

Automatyczne księgowanie

Wybrane kwoty z listy płac można przekazać do księgowości, a dokładniej, przesłać odpowiednią dekretację do programu "Księgowanie" (fk2000a3).


obraz

Przed pierwszym księgowaniem należy wejść w "Ustawienia/Parametry" i na zakładce "Inne" wpisać ścieżkę do programu "Księgowanie" fk2000a3.


obraz

Uruchomić operację "Wydruki/Lista płac". Z lewej strony mamy przycisk "księguj" a powyżej pasek dekretacji.

Kliknięcie w pasek pozwala wybrać dekretację ze zbioru dekretacji.

Kliknij przycisk "księguj" i spójrz do programu "Księgowanie" (fk2000a3).

obraz

Pojawią się tam zapisy odpowiednie do wybranej dekretacji.

Po uzupełnieniu danych typu symbol, numer, data dokumentu i sprawdzeniu pozostałych ustawień, można kliknąć "KSIĘGUJ".

Zbiór dekretacji

obraz

Aby zobaczyć zbiór dekretacji, kliknij w pasek dekretacji znajdujący się nad przyciskiem "księguj".

obraz

W okienku pokazującym zbiór dekretacji mamy dwie tabele. Górna zawiera symbole i nazwy wszystkich dekretacji, natomiast dolna pokazuje szczegóły dekretacji wskazanej w tabeli górnej.

Aby wybrać dekretację do księgowania kliknij dwukrotnie w wybraną dekretację lub w przycisk "wybierz".

Do każdej tabeli mamy standardowy zestaw przycisków: "kopiuj", "nowy", "popraw", "usuń", przy pomocy których możemy dopisywać, zmieniać i usuwać dekretacje.


obraz

Dekretacja może składać z dowolnej liczby zapisów zawierających następujące dane:

  • "Lp" - do ustawiania zapisów w jakimś logicznym porządku.
  • "konto" - konto na którym ma być zaksięgowana kwota.
  • "strona Wn" - numer składnika do zaksięgowania po stronie Wn.
  • "strona Ma" - numer składnika do zaksięgowania po stronie Ma.
  • "% kwoty","symbol rozbicia"- pola rozbicia procentowego.
  • "D/W","dział","rozdział","paragraf" - klasyfikacja budżetowa.

Zauważ, że program nie pozwala wybrać równocześnie strony "Wn" i strony "Ma".

Rozbicie procentowe

Czasami chcemy aby program rozksięgowywał (rozbił) kwotę procentowo na kilka kont lub na różne klasyfikacje budżetowe. Można to ustawić używając pól "% kwoty" i "symbol rozbicia".

obraz

W powyższym przykładzie kwota składnika 308 zostanie rozksięgowywana na koncie 231, po połowie na różne klasyfikacje budżetowe.

Wszystkie zapisy rozksięgowania muszą mieć taki sam "symbol rozbicia".

W dekretacji można zdefiniować kilka rozksięgowań, ale muszą się różnić "symbolem rozbicia".

Program sprawdza czy suma "% kwoty" zapisów z tym samym "symbolem rozbicia" równa jest 100.