Klucze standardowe

Klucze dostępne w programach KADRY i PŁACE.

Dane kadrowe pracownika.

#nazwisko
#nazwisko_imię
#imie
#imie2 - drugie imię
#imiona_rodziców
#imie_ojca
#nip
#pesel
#dow_os_nr - nr dowodu osobistego
#dow_os_wydany - dowód osobisty wydany przez ...
#data_urodzenia
#miejsce_urodzenia
#konto_bankowe
#urzad_skarbowy
#data_zatrudnienia
#data_zwolnienia
#wymiar - wymiar zatrudnienia
#na_okres - okres zatrudnienia
#stanowisko
#data - data bieżąca
#nrk - nrk pracownika
#adres - poczta + ulica


Klucze dostępne tylko w programie PŁACE.

Dane płatnika.

#firma_nazwa - nazwa płatnika
#firma_adres1 - ulica z adresu płatnika
#firma_adres2 - poczta z adresu płatnika
#firma_nip - NIP płatnika
#firma_regon - REGON płatnika


Dane z tabeli składników (na przykładzie składnika 051).

#[TS,051] - podkłada wartość składnika 051
#[slownie,051] - podkłada wartość składnika 051 słownie
#[TS,051:F] - podkłada wartość składnika 051 jeśli<>0
#[TS,051:10:2] - podkłada wartość składnika 051 (10 znaków w tym 2 po przecinku)