Edycja "PlaceTransPlatnik"

obraz

Pliku "PlaceTransPlatnik" używa się przy generowaniu PIT-ów, sprawozdań RCA, RPA itd.. Tworzy się go operacją "Spece/Edytuj 'PlaceTransPlatnik'".

Są tu opisane powiązania składników PIT-ów, RCA, RPA ze składnikami płac zdefiniowanymi w "Ustawienia/Tabela składników".

Na obrazku obok widać, że składnik "III-B-02" ze sprawozdania RPA2 (1), powiązany jest ze składnikiem "018" w tabeli składników.

W kolumnie "Kod" (4) wpisuje się:

  • "z" - jeśli dane należy pobierać tylko z list płac "zleconych",
  • "n" - z list płac "normalnych",
  • "" (puste) - ze wszystkich list płac.


obraz

Operacjom: "Transmisja do płatnika NOWA", "PIT-11", "PIT-R", daliśmy dodatkową możliwość. Jeśli trzeba zsumować kilka różnych składników płac, w nazwie , po znakach "^^", wpisz wyrażenie podobne jak w "Tabeli składników".

W pokazanym obok przykładzie, składnik "III-B-02" będzie wyliczony jako różnica składników "018" i "018a" (2), natomiast "stary" zapis (3) będzie ignorowany (można go pominąć).

W wyrażeniu (2) można stosować tylko dodawanie i odejmowanie.