Edycja "PlaceTransPlatnik"

obraz

Pliku "PlaceTransPlatnik" używa się przy generowaniu PIT-ów, sprawozdań RCA, RPA itd.. Tworzy się go operacją "Spece/Edytuj 'PlaceTransPlatnik'".

Są tu opisane powiązania składników PIT-ów, RCA, RPA ze składnikami płac zdefiniowanymi w "Ustawienia/Tabela składników".

Na rysunku obok widać, że składnik "III-B-02" ze sprawozdania RPA2 (1), powiązany jest ze składnikiem "018" w tabeli składników.


obraz

Operacji "Wydruki/Transmisja do płatnika NOWA" daliśmy dodatkową możliwość. Jeżeli składnik ze sprawozdania ma być wynikiem dodawania i odejmowania kilku składników płac, można w nazwie składnika, po znakach "^^", wpisać wyrażenie podobne jak w "Tabeli składników".

W pokazanym obok przykładzie, składnik "III-B-02" będzie wyliczony jako różnica składników "018" i "018a" (2), natomiast "stary" zapis (3) będzie ignorowany.

W wyrażeniu można stosować tylko dodawanie i odejmowanie.