Zatrudnienie

obraz

Datę zatrudnienia i zwolnienia (1) opisaliśmy w odrębnym rozdziale, ponieważ mają związek z zakładką "Staż".

Wszystkie pola wyboru można edytować w blu operacji "Ustawienia/Tablice".

Pole wyboru "Typ 1" (2) pozostawiliśmy w rezerwie. Można go edytować operacją "Ustawienia/Tablice/Rezerwa".

Zwróć uwagę na właściwe wypełnienie pól (3) używanych w deklaracjach przekazywanych do programu "Płatnik".