Wykazy uniwersalne

obraz

Operacja "Wydruki/Wykazy uniwersalne" pozwala użytkownikowi tworzyć własne wykazy pracowników wybranych w okienku głównym.

W tabelce (1) widać 3 formy wykazów stworzone przez użytkownika. Zestawem przycisków (2) możesz dodać lub usunąć formę.

W tabelce (3) widać elementy formy wybranej w tabelce (1). Zestawem przycisków (4) możesz dodać lub usunąć element formy.

Element formy określa co ma być pokazane na wykazie (5), jaką czcionką (6), w której kolumnie (7)i w którym wierszu (8) (jeśli pokazywane dane nie mieszczą się w jednym wierszu, można to zrobić w kilku wierszach).

W polu (9) podajesz nagłówek wydruku.

Pola (10) określają sposób wyliczenia dni chorobowego, godzin urlopu oraz stażu.

Na koniec klikasz "Wykonaj" (11).

Proponujemy samodzielne eksperymentowanie. Nic złego się nie stanie..

Jeśli chcesz sporządzić wykaz pracowników np: zatrudnionych na zadany dzień, zwolniionych w zadanym okresie itp., najpierw, w okienku głównym, ustaw przełącznik w pozycji "Zaznaczone" i kliknij przycisk "Zaznaczanie".