Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny nie wpływa na ilości urlopu przysługującego i wykorzystanego, dlatego nie nanosimy go w zakładce "Urlop", wpływa natomiast na staż, dlatego nanosimy go w zakładce "Staż".

Posługiwanie się zakładką "Staż" zostało opisane w innym rozdziale. Tutaj ograniczymy się do pokazania, jak zapisać urlop bezpłatny w zakładce "Staż".

Poniżej pokazujemy przykładowy wygląd zakładki "Staż" przed naniesieniem urlopu bezpłatnego.

obraz

Jeżeli chcesz dopisać okres urlopu bezpłatnego, kliknij "dopisz" (1).


obraz

Pojawi się okienko edycyjne.

Wybierz opcję "urop bezpłatny" (2).


obraz

Wygląd okienka ulegnie zmianie.

W panelu (3) wpisz daty i kliknij "zapisz" (4).


obraz

Powyżej widać zakładkę "Staż" po dopisaniu urlopu bezpłatnego. Program rozbił na dwie części okres stażowy, w którym wystąpił urlop bezpłatny.

Zapis dotyczący urlopu bezpłatnego ma zerowy współczynnik, dzięki czemu okres ten nie będzie uwzględniany przy liczeniu stażu.