Pierwsze kroki

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu.

obraz

W górnej części masz menu główne (1), w którym znajdują się wydruki i inne operacje. Menu podzielone jest tematycznie na bloki operacji:

  • Wydruki - wykazy, zestawienia, sprawozdania, świadectwa pracy, umowy itp.
  • Dupisz/usuń pracownika - tutaj możesz dopisać lub usunąć pracownika.
  • ECP - operacje obsługujące ewidencję czasu pracy.
  • Ustawiania - różnego rodzaju ustawienia i parametry
  • Inne - inne specjalne operacje.
  • Pomoc - nasze telefony kontaktowe, linki do strony firmowej itp.

Centralną część okienka zajmuje tabela pracowników (2) ułożonych alfabetycznie. Ułożenie można zmienić.

Z lewej strony znajduje się zespół operacji do zaznaczania i wybierania (3).

Poniżej masz pola wyszukiwania: "nazwisko", "nr", "nr2" (4).

Pole (5) pokazuje ilość pracowników pokazanych w tabeli (2).

Przycisk (6) pokazuje dane kadrowe.

Przycisk (7) pokazuje ECP.

Klikając "Archiwum" (8) możesz przeglądać wydruki (świadectwa pracy, umowy itp.) wybranego pracownika, zapisane w archiwum wydruków.

Przycisk "Aktualności" (9) pokazuje naszą firmową stronę w internecie, z bieżącą informacją o nowościach jakie pojawiły się w naszych programach.