Okresy urlopowe

W okienku pracownika, w zakładce "Urlop" rejestruje się okresy urlopów wypoczynkowych (Uw), urlopów okolicznościowych płatnych i niepłatnych (Uop,Uon).

Natomiast urlopy bezpłatne rejestruje się w zakładce "Staż".

obraz
obraz

W okienku edycyjnym

  • okres urlopu wpisujesz w pola (1),
  • wybierasz rodzaj urlopu (2),
  • Podajesz rok (3), za jaki jest dany urlop, ilość godzin przysługujących (4) w roku (3) oraz ilość godzin wykorzystanych (5)

Ilość godzin urlopu przysługującego i wykorzystanego sumowana jest ze wszystkich zapisów dotyczących danego roku, dlatego ilość godzin urlopu przysługującego można podać tylko w jednym zapisie dotyczącym danego roku.


W urlopach okolicznościowych niepłatnych nie występuje pole (4), ponieważ urlop ten nie jest wliczany do urlopu przysługującego.

Zestawienie urlopów wypoczynkowych, z podsumowaniami urlopu wykorzystanego i niewykorzystanego, sporządzisz operacją "Wydruki/Okresy urlopowe".

Symbolika (Uw,Uop,...) musi być taka sama jak w ECP, ponieważ używają jej operacje "Z zakładek do ECP" i "Z ECP do zakładek".