ECP (Ewidencja Czasu Pracy) - Wstęp

obraz

W okienku głównym kliknij przycisk "ECP" (1).

obraz

Pojawi się okienko, w którym dla wybranego pracownika (2), w wybranym miesiącu (3), wpisujesz ilości godzin (4) w poszczególnych dniach i dla poszczególnych symboli (5)
obraz

Oprócz przycisku "ECP" (1), w menu głównym, masz blok operacji "ECP" (6), obejmujący wszystkie operacje związane z ECP. Opiszemy je w kolejnych rozdziałach. Między innymi: