Zakładka "Dzieci"

obraz

W tej zakładce możesz dołączyć do pracownika jego dzieci, wcześniej jednak musisz je dopisać do kartoteki, tak jak dopisuje się pracowników, z tym że podajesz tylko nazwisko, datę urodzenia i PESEL.


obraz

Gdy klikniesz "Dołącz dziecko (1), pojawi się tabela (2) z nazwiskami podobnymi do nazwiska pracownika.

Jeśli nie ma wśród nich nazwiska dziecka, zmień zawartość pola wyszukującego (3).

W tabelce (2) wybierz nazwisko dziecka i kliknij przycisk (4) lub po prostu kliknij w nie dwa razy.