Dopisz/usuń pracownika

obraz

W menu okienka głównego znajduje się blok operacji "Dopisz/usuń pracownika".

Operacja "Popraw" pozwala wprowadzić zmiany w danych kadrowych wybranego pracownika. To samo robi przycisk "Dane kadrowe" lub po prostu podwujne kliknięcie w danego pracownika.

Operacja "Dopisz" dopisuje nowego pracownika. Pojawia się okienko danych kadrowych, w którym wszystkie pola są puste.

Operacja "Usuń" usuwa wybranego pracownika. Nie można usunąć pracownika, który występuje na jakiejś liście płac.