Z ECP do "zakładek"

obraz

W "ECP" nanosimy informacje, które należało by zapisać także w zakładkach "Chorobowe", "Urlop", "Staż" i właśnie temu służy operacja "ECP" => "Z ECP do zakładek".

Operacji tej używa się:

 • po wprowadzeniu danych do ECP, gdy chcesz aby program uzupełnił dane w zakładkach "Chorobowe","Urlop","Staż",
 • w dowolnym momencie, gdy chcesz sprawdzić, czy dane w ECP zgadzają się z danymi w zakładkach "Chorobowe","Urlop","Staż",
 • gdy chcesz sprawdzić poprawność zapisu w zakładkach "Chorobowe","Urlop","Staż", np. czy przy zapisach w zakładce "Chorobowe" nie brakuje kodu ZUS.

W polu (1) podajesz miesiąc, który chcesz uzgodnić, ale jeżeli okresy w zakładkach wychodzą poza zadany miesiąc, program odpowiednio rozszerzy uzgadniany okres.

Uzgadnianie dotyczy następujących rodzajów:

 • W zakładce "Chorobowe" uzgadniane są godziny
  • Ch - chorobowe,
  • Op - opieka nad dzieckiem,
  • Op188 - opieka nad dzieckiem art.188,
  • Um - urlop macierzyński.
  • Ur - urlop rodzicielski,
  • Uo - urlop ojcowski,
 • W zakładce "Urlop" uzgadniane są godziny
  • Uw - urlop wypoczynkowy,
  • Uop - urlop okolicznościowy płatny,
  • Uon - urlop okolicznościowy niepłatny.
 • W zakładce "Staż" uzgadniane są godziny
  • Ub - urlop bezpłatny.