Pobranie UPO


obraz

Wybierz grupę deklaracji (1).

Jeżeli na bieżąco wysyłasz deklaracje, kliknij "odśwież" (2), aby program pokazał aktualny stan wysłanych deklaracji.

Wybierz "do pobrania UPO" (3).

Podwójnym kliknięciem w kolumnę (4) możesz ustawić lub wymazać znacznik przy wybranej deklaracji. Możesz też użyć przycisków (5).

Kliknij przycisk "pobierz UPO" (6).

Program pobiera UPO tylko dla deklaracji zaznaczonych (4), które mają status "3.." (7).

Jeżeli masz wybrane "do pobrania UPO" (3), deklaracje dla których pobrano UPO znikną z tabeli. Jeśli chcesz je zobaczyć, wybierz "wszystkie" (3) i spójrz w kolumnę "Status" (7). Po pobraniu UPO deklaracja może mieć status:

  • 2.. - Deklaracja poprawnie wysłana.
  • 4.. - Błąd w deklaracji. Spróbuj wysłać jeszcze raz, skontaktuj się z INFO-SPÓŁKA Ząbkowice Śl. Szczegółowy opis błędu masz w kolumnie "Treść".

Wszystkie możliwe statusy to:

  • 1.. - Błąd przy wysyłaniu.
  • 2.. - Deklaracja poprawnie wysłana.
  • 3.. - Deklaracja w trakcie wysyłania.
  • 4.. - Błąd w deklaracji.