Pierwsze kroki

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okienka.

obraz
Okienko główne programu

Centralną część okienka zajmuje tabela (1) pokazująca deklaracje wybranej grupy (2).

Pole (2) jest tak zwanym "przełącznikiem", pokazuje aktualnie wybraną grupę i równocześnie jest przyciskiem pozwalającym wybrać inną grupę.

W górnej części okienka znajduje się menu główne (3), zawierające wszystkie operacje Menu podzielone jest tematycznie na tak zwane bloki operacji ("Ustawienia", "Pomoc" ... itd.).

W dolnej części okienka znajdują się: pole wyboru i przyciski do zaznaczania (4) oraz przyciski podstawowych operacji (5). Ich działanie omówimy w kolejnych rozdziałach.

Obok naszego logo widoczny jest numer wersji programu (6).

Przyciskiem "usuń" (7) można usuwać deklaracje, ale tylko te, które nie mają statusu, czyli nie były jezcze wysłane.