Ogólnie o programie "e-Deklaracje 3"

Program "e-Deklaracje 3" (fk2000edek3) zajmuje się pobieraniem, przeglądaniem i drukowaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla deklaracji i PIT'ów wysłanych z programów "Rejestr VAT" i "Płace".

obraz

Program "Płace" (operacja "e-PIT") oraz program "Rejestr VAT" (operacja "e-VAT") tworzą deklaracje w postaci elektronicznej (pliki z rozszerzeniem "xml") i wysyłają je przez internet do systemu Ministerstwa Finansów".

Programy "Płace" i "Rejestr VAT" nie pobierają UPO, ponieważ jest ono dostępne dopiero po kilku godzinach.

Okresowo uruchamia się program "e-Deklaracje 3", który potrafi zbiorczo pobrać UPO dla wszystkich wysłanych e-Deklaracji oraz PIT'ów i ewentualnie zbiorczo je wydrukować.

Obok programu "e-Deklaracje 3" (fk2000edek3) stworzyliśmy program "e-Deklaracje 3P" (fk2000edek3P) do obsługi PIT'ów wysyłanych z programu "Płace", który pracuje w innej bazie danych. Nie ma żdnej różnicy w obsłudze programów "e-Deklaracje 3" i "e-Deklaracje 3P".