Grupy

Co to jest grupa ?

obraz

W okienku głównym mamy "przełącznik" (1), pozwalający wygodnie wybrać grupę deklaracji.

Grupą nazywamy zbiór deklaracji (plików xml) umieszczonych w określonym folderze. Jest to opisane na stronie "Zarządzanie plikami".

Programy "Rejestr VAT" i "Płace", generując deklarację, same zakładają grupę, jeżeli taka nie istnieje.


obraz

Dodatkowo, w menu głównym mamy operację "Ustawienia/Grupy", przy pomocy której możemy edytować grupy, czyli zakładać je, poprawiać i usuwać.

Edycja grup operacją "Ustawienia/Grupy"


obraz

Okienko operacji "Ustawienia/Grupy".

Wciśnięcie przycisku "popraw" lub podwójne kliknięcie w wybraną grupę otwiera okienko edycyjne danej grupy (patrz niżej).


obraz

Programy "Rejestr VAT" i "Płace", zakładając grupę, same wpisują nazwę grupy (1) i ścieżkę folderu (2).

Użytkownik może zmienić nazwę grupy (1). Nadmienimy, że program układa grupy alfabetycznie według tej nazw.

Ścieżkę do folderu (2) zmienia się w szczególnych wypadkach (patrz "Zaawansowane operowanie grupami").

Rozszerzenie nazwy plików (3) nie jest używane w programie "e-Deklaracje 3", można wybrać/wpisać cokolwiek.


obraz

Jeżeli do wskazania "ścieżki do folderu" użyjesz przycisku "ustaw" (patrz poprzedni obrazek), pojawi się standardowe okienko. Jest to okienko służące do wybierania pliku, dlatego:

  • jeśli w folderze jest jakiś plik, zaznacz go i kliknij "otwórz" (1),
  • jeśli w folderze nie ma żadnego pliku, w polu "nazwa pliku" (2) wpisz cokolwiek i kliknij "otwórz" (1)

Program pobierze tylko ścieżkę do wybranego folderu.