Zarządzanie plikami

Z każdą deklaracją związane są 3 pliki:

 • xml - deklaracja w postaci elektronicznej (np. wygenerowana w programie PŁACE lub REJESTR VAT),
 • xml.XAdES - deklaracja podpisana elektronicznie,
 • xml.XAdES.UPO - urzędowe poświadczenie odbioru.
obraz

Z czasem ich ilość szybko rośnie, dlatego istotne jest odpowiednie zarządzanie plikami.

 • Nazwa pliku powinna zawierać informacje o jego zawartości
  • podmiot (nazwisko lub nazwa firmy),
  • okres (rok, miesiąc).
 • Pliki należy lokować w różnych folderach w zależności od:
  • typu deklaracji (VAT-7, PIT-11, ...),
  • okresu (rok, miesiąc).

Na obrazku obok pokazano przykładową organizację folderów.

Użytkownik powinien znać obsługę systemu "Windows" w zakresie tworzenia folderów oraz kopiowania i przenoszenia plików między nimi.