Zaawansowane operowanie plikami

Uwarunkowania techniczne

Przy pierwszej próbie wysłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów w bazie danych powstaje zapis związany z tą deklaracją, w którym notowane są data wysłania, status itp. oraz nazwa pliku i numer grupy.

Program pokazując deklaracje wybranej grupy:

  • najpierw szuka plików w określonym folderze i z określonym dla tej grupy rozszerzeniem,
  • następnie dla w/w plików szuka w bazie danych zapisu o wysyłce (data wysłania, status itd.).

Wynika z tego, że zmiana nazwy, rozszerzenia lub lokalizacji pliku spowoduje rozerwanie powiązania miedzy plikiem a zapisem w bazie danych. Plik będzie widoczny pod nową nazwą lub w nowej grupie, ale nie będzie informacji o jego wysyłce.

Natomiast bez problemów możemy zmieniać nazwy i lokalizację plików, które jeszcze nie były wysyłane, lub wysyłka skończyła się niepowodzeniem (status 1.. lub 4..).

Zmiana nazwy i lokalizacji

Aktualnie program nie ma mechanizmów pozwalających zmieniać nazwy i lokalizację plików, które zostały pomyślnie wysłane (status 2.. lub 3..). Jeżeli praktyka wykaże taką potrzebę, niewątpliwie przygotujemy odpowiednie operacje.

Zmiana rozszerzenia

Taka sytuacja nie ma praktycznego zastosowania. Rozszerzenie pliku mówi nam, że został podpisany w określony sposób i nie można tego zmienić.

Można jeszcze raz podpisać plik w innym sposobem, ale wtedy mamy rozpoczęcie nowego procesu wysyłki (nowy plik, nowa grupa itd.).