Pierwsze kroki

Na tej stronie znajdziesz informacje o tym jak uruchomić i zamknąć program oraz co znajduje się w głównym okienku.

Po uruchomieniu programu, na ekranie pojawia się okienko główne. Od niego rozpoczynają się wszystkie operacje.

Zamknięcie programu następuje standardowo przez kliknięcie w krzyżyk znajdujący się w prawym górnym rogu okienka.

obraz
Okienko główne programu

Centralną część okienka zajmuje tabela (1) pokazująca deklaracje wybranej grupy (2).

Pole (2) jest tak zwanym "przełącznikiem", pokazuje aktualnie wybraną grupę i równocześnie jest przyciskiem pozwalającym wybrać inną grupę.

W górnej części okienka znajduje się menu główne (3), zawierające wszystkie operacje Menu podzielone jest tematycznie na tak zwane bloki operacji ("Ustawienia", "Pomoc").

W dolnej części okienka znajdują się: pole wyboru (4), przyciski do zaznaczania (5) oraz przyciski podstawowych operacji (6). Ich działanie omówimy w kolejnych rozdziałach.

Obok naszego logo widoczny jest numer wersji programu (7).

Przy pierwszym uruchomieniu, gdy nie ma jeszcze założonej żadnej grupy, na pasku przełącznika (2) pojawi się napis "Załóż grupy ...". Należy uruchomić operację "Ustawienia/Grupy" i pozakładać grupy.

Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji program e-Deklaracje 2 TESTOWY (fk2000edek2), który można użyć do sprawdzenia deklaracji w tak zwanym "środowisku testowym".