Ogólnie o programie "e-Deklaracje"

Program "e-Deklaracje" (fk2000edek)

  • wysyła podpisane elektronicznie deklaracje do systemu "e-Deklaracje" Ministerstwa Finansów,
  • odbiera i drukuje UPO - Urzędowe Poświadczenia Odbioru.
obraz

Program PŁACE (operacja "e-PIT") oraz program REJESTR VAT (operacja "e-VAT") tworzą deklaracje w postaci elektronicznej (pliki z rozszerzeniem "xml").

Można tutaj dołączyć deklaracje z innych programów, różnego rodzaju PIT-y, np. PIT-36, PIT-37 itp.

Następnie w/w pliki "xml" podpisuje się elektronicznie (np. programem "Szafir") w wyniku czego powstają pliki z rozszerzeniem "xml.XAdes".

Program e-DEKLARACJE wysyła pliki "xml.XAdes" przez internet do systemu "e-Deklaracje" Ministerstwa Finansów".

Jeżeli plik "xml.XAdes" zostanie zaakceptowany przez systemu "e-Deklaracje" Ministerstwa Finansów", program e-DEKLARACJE może pobrać UPO - Urzędowe Poświadczenia Odbioru dla tego pliku (rozszerzenie "xml.XAdes.UPO").

Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji program e-Deklaracje 2 TESTOWY (fk2000edek2), który można użyć do sprawdzenia deklaracji w tak zwanym "środowisku testowym".

Roczna opłata za użytkowanie w/w programów wynosi 100 zł netto (nie dotyczy to naszych stałych klientów).