Grupy

Co to jest grupa ?

obraz

Grupa to w uproszczeniu folder, w którym ulokowaliśmy pliki. Jest to opisane na stronie "Zarządzanie plikami".

Precyzyjniej mówiąć, grupą nazywamy zbiór deklaracji (plików xml) umieszczonych w określonym folderze i mających określone rozszerzenie (patrz niżej "Edycja grup").

W okienku głównym mamy "przełącznik" (pokazany na obrazku obok), pozwalający wygodnie wybrać grupę deklaracji.


obraz

W menu głównym mamy operację "Ustawienia/Grupy", przy pomocy której możemy edytować grupy, czyli zakładać, poprawiać i usuwać.

Edycja grup operacją "Ustawienia/Grupy"


obraz

Okienko operacji "Ustawienia/Grupy"


obraz

Okienko edycyjne zawiera pola:

  • Nazwa grupy - użytkownik sam decyduje jak nazywać grupy. Nadmienimy tylko, że program układa grupy alfabetycznie według nazwy, dlatego warto tak skonstruować nazwę, żeby potem łatwo było ją znaleźć.
  • Ścieżka do folderu - można wpisać ręcznie lub skorzystać z przycisku "ustaw" (czytaj dalej).
  • Rozszerzenie nazwy plików - do grupy będą zaliczone tylko te pliki, które mają nazwę z zadanym rozszerzeniem.

obraz

Jeżeli do wskazania "ścieżki do folderu" użyjesz przycisku "ustaw", pojawi się standardowe okienko. Jest to okienko służące do wybierania pliku, dlatego:

  • jeśli w folderze jest jakiś plik, zaznacz go i kliknij "otwórz" (1),
  • jeśli w folderze nie ma żadnego pliku, w polu "nazwa pliku" (2) wpisz cokolwiek i kliknij "otwórz" (1)

Program pobierze tylko ścieżkę do wybranego folderu.