Cykl pracy

Na stronie "Ogólnie o programie" pokazaliśmy przepływ informacji między programami. Tutaj opiszemy kolejne czynności ze wskazaniem na konkretne operacje.

obraz
1. Przygotowanie deklaracji w postaci elektronicznej (pliki xml)

Pliki utworzone w programie PŁACE (operacja "e-PIT") lub w programie REJESTR VAT (operacja "e-VAT") lub innym programie należy umieścić w odpowiednim folderze.

Organizację plików i folderów opisaliśmy na stronach "Zarządzanie plikami". oraz "Grupy".


2. Złożenie elektronicznego podpisu.

Użytkownicy mają różne programy do składania elektronicznego podpisu. Opisywanie tej czynności wykracza poza zakres niniejszej instrukcji.


3. Wysłanie deklaracji do Ministerstwa Finansów.

Tym zajmuje się operacja "wyślij" programu e-Deklaracje.


4. Pobranie UPO.

Służy temu operacja "pobierz UPO" programu e-Deklaracje.


5. Drukowanie UPO.

Tym zajmuje się operacja "drukuj UPO" programu e-Deklaracje.